En riktig vaccination du kan göra i Stockholm

vaccination stockholmFör alla boende i Stockholm är det bra att gjort vaccination mot vissa sjukdomar. Det handlar om tre sprutor och denna vaccination kallas kort och kort grundskydd. Grundskyddet skyddar mot polio, stelkramp och difteri. Så gott som alla kliniker som utför vaccination i Stockholm kan hjälpa dig med dessa vaccinationer. En vaccination Stockholm mot polio innebär att risken för att bli förlamad via sjukdomen försvinner. Polio påverkar nervsystemet och därav kan utgången bli förlamning. Stelkramp kan alla få genom en olyckshändelse, till exempel om du river dig på en rostig spik. Det kan även lätt hända människor som bor i Stockholm. Stelkramp är en allvarlig infektion i sår, och i värsta fall kan sjukdomen leda till döden. En vaccination mot stelkramp är ett bra sätt att se till så att man inte blir drabbad av detta. Även difteri är en infektionssjukdom som kan leda till döden om du inte gör en vaccination. Difteri orsakas av en bakterie som skadar organsystemet på människor. I en stor stad som Stockholm kan sjukdomar lätt spridas men genom att göra en vaccination mot dessa tre, det vill säga, grundskyddet, så behöver inte heller du som bor i Stockholm oroa dig.